-->

چه کسانى نباید چاى بخورند؟

١- کودکان زیر ٢ سال ( توانایى بدن را در جذب اهن مختل میکند )
٢- چاى پر رنگ براى زنان باردار و جنین مضر است

٣- کسانى که بنیه ضعیف یا معده حساس دارند
۴- افرادى که ناراحتى کلیه دارند
۵- افرادى که فشار خون بالا دارند نباید چاى پر رنگ بخورند.

۶- چاى در طول عادت ماهانه جریان خون را افزایش میدهد.
٧- کسانى که زخم روده دارند
٨- کسانى که تحت مداوا هستند ٢۴ ساعت نباید چاى بخورند
٩- با معده خالى چاى نخورید